ועדת השלושה שיקום תשתיות כבישים + החלטה על שירותי ניהול ופיקוח ב

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע