לחץ לפרוטוקול הישיבה

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע