מליאה 8.2020

מן המניין

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע