מכרז חיצוני מ"מ מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360

סיווג: דרושים

מועד אחרון להגשה

מסמכי המכרז

מספר המכרז

מכרז חיצוני מס’ 02/2023 – פרסום חוזר

מ”מ מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360

היקף משרה –  100%.

דרוג המשרה:  חוזה אישי אקדמאיים בכפוף לאישור משרד הפנים או מתח דרגות 39-41 בדרוג המח”ר

כפיפות : מנהלתית: לראש המועצה או מנכ”ל המועצה
             מקצועית: לממונה המחוזי של התכנית הלאומית במשרד הרווחה או משרד החינוך

תיאור התפקיד:
מנהל התכנית הלאומית ברשות המקומית המתכלל את כל המערכים הרשותיים הנדרשים כדי להבטיח ראיה כוללת של הילדים בסיכון וכל מרכיבי מערך השירותים ברשות המקומית באופן שיטתי, שיתופי, מקצועי,חדשני, אתי ובמסגרת ההנחיות, הדריות והנהלים של מטה התכנית הלאומית המתפרסמים מעת לעת.

תחומי אחריות
– מופקד על הנהלת התפיסה המקצועית במסגרת כללי התכנית הלאומית ונהליה.
– דואג לפעולה סדירה ומועילה של המבנה הבין ארגוני של התכנית ברשות המקומית ולחיזוק הממשקים
שבין המחלקות והארגונים הפועלים למען הילדים ברשות המקומית.
– דואג להטמעה , לחיזוק ולסיוע פעיל לעבודה מבוססת מידע, באופן שיאפשר מתן דגש להתבוננות
בילדים וללמידה בה הרשות המקומית נענית לצרכיהם ולשינויים החלים במצבם.
– דואג לעידוד ולהרחבת השיח בין הגורמים השונים ברשות המקומית, המכוון להתמודד באופן יעל עם
סוגיות ואתגרים שונים העולים בהקשר לצרכיהם של ילדים ובני נוער.

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או על ידי המחלקה לשקילת תארים מחן”ל במשרד החינוך באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי ההתנהגות, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך, קרימינולוגיה, בריאות הציבור, מדיניות ציבורית.

 

דרישות ניסיון
ניסיון מקצועי –

לפחות 4 שנות ניסיון בעבודה עם ילדים ונוער בסיכון.

לפחות 3 שנות עבודה בניהול פרויקטים הכוללים : ניהול תקציב, אחריות לתכנון וביצוע משימות, הובלה והנעת צוותים

יתרון לבעלי ניסיון בעבודה במסגרת שדרשה שיתופי פעולה בין ארגוניים וכן ניסיון בעבודה עם מערכות מידע ממוחבות מורכבות.

ניסיון ניהולי –

יתרון לבעלי ניסיון של 3 שנים בניהול צוותים של 3 אנשים לפחות

הליכי המיון למשרה

מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני וועדת בחינה.

מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה, יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם במועצה.

דרישות נוספות

ידיעת השפות הערבית – יתרון

היכרות וניסיון בחברה הבדואית בנגב – יתרון

היכרות עם תוכנות ה – office , אינטרנט

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

צורך בעבודה עם גופים נוספים רבים

עבודת צוות ויכולת גישור

נדרשות נסיעות במחוץ ליישובי המועצה לצורך הדרכה והשתתפות במפגשים ארציים ומחוזיים.

מועמדים מתאימים בלבד יפנו בצרוף טופס הגשת מועמדות, קו”ח, תעודות רלוונטיות , אישורי העסקה והמלצות למייל  [email protected]  או במסירה ידנית במח’ כוח אדם (בין השעות 08:30 עד 15.00) ולא יאוחר  מתאריך: 13/7/2023 – שעה 14.00.

*מועמדים שלא יגישו את כל המסכמים הדרושים, לא יבואו כלל לדיון בוועדה.

*בקשות שיתקבלו לאחר המועד הנ”ל לא ייבחנו.

להורת טופס הגשת מועמדות לחץ כאן