מכרז 13/2023 להפעלת מט"לים ובית חם

סיווג: מכרזים

מועד אחרון להגשה

מספר המכרז

יש לשים לב למועדי המכרז:

 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  – 24.12.23  עד השעה  12:00.

 

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז –   31.12.23  ולא יאוחר מהשעה  12:00.