מכרז 18/2022 טיאוט ידני ומכני וניקיון רחובות

סיווג: מכרזים

מועד אחרון להגשה

מסמכי המכרז

מספר המכרז