מנהל שירות עיר מקדמת זכויות

סיווג: דרושים

מועד אחרון להגשה

מסמכי המכרז

מספר המכרז

 

 מנהל שירות עיר מקדמת זכויות

  מכרז מס’ 05/2023

סוג מכרז:  פנימי/ חיצוני

 שיעור המשרה: 100%

 כפיפות : מנהל אגף הרווחה

מתח דרגות  : לפי דירוג ודרגה ובהתאם לנהוג במועצות

 תיאור תפקיד  :

הובלה והקמת שירות עירוני של עיר מקדמת זכויות

 

מיפוי ואיתור כלל השחקנים הרלוונטיים לתחום מיצוי הזכויות

מיפוי השחקנים והגורמים הרלוונטיים במועצה  ויצירת שיתופי פעולה וקשרי עבודה עמם, כולל המחלקה לשירותים חברתיים ו/או המחלקה אליה יש כפיפות מנהלית וכלל אגפי המועצה הרלוונטיים. איתור איש קשר בכל מחלק

 

תפעול השולחן העגול רשותי בתחום מיצוי זכויות בקהילה

איגום ואיסוף מידע ונתונים עדכניים בנושא מיצוי זכויות והעברתם לשותפים בשולחן לשיח אודות תיעדוף וקידום מדיניות זיהוי נושאי פניות או תכנים שחוזרים וחיפוש אחר מענים באמצעות שיתופי פעולה עם הגורמים הרלוונטיים ו/או מידע שיסייע למיצוי זכויות בתחומים אלה.  זיהוי נושאי פניות או תכנים שחוזרים ואין להם מענים רלוונטיים והצפת הנושא כלפי הנהלת השירות ו/או מנהלי תחנות אחרים ו/או גורמים במועצה , זאת במטרה לקדם מדיניות רשותית או ארצית-שתוביל לפיתוח מענים נדרשים לבעיות נפוצות.  יצירת וייזום תהליכים ומדיניות רשותית בנושא מיצוי זכויות איתור צרכים והובלת בניית יכולות ותשתיות ברמת המועצה

 

ייזום פעילויות קהילתיות לקידום מיצוי זכויות

כתיבת תכנית עבודה שנתית של פעילויות קהילתיות רלוונטיות-בשותפות עם כלל השחקנים והאגפים הרלוונטיים ברשות המקומית ‘ הובלת ייזום משותף של פעילויות ייחודיות המעודדות מיצוי זכויות: הרצאות בקהילה, דוכנים בקהילה, הפנינג יישובי שילוב פעילים בפעילות.  דחיפת מידע אודות זכויות בפרסומי הרשות ובחשבונות הארנונה .

  

הובלת הקמת תשתית דאטה רשותית.

הובלת תפיסה רשותית של קבלת החלטות מבוססת נתונים בנושאי מיצוי זכויות

-הקמת תשתית דאטה שתאפשר איסוף נתונים שיטתי, המאפשר הצלבת מידע ממגוון מקורות    ומספק מידע מקיף על מיצוי ואי-מיצוי זכויות, תוך שימוש באמצעים הטכנולוגיים הרלוונטיים.

-פיתוח מנגנונים ברורים לאיסוף, מיון, שימור והעברה של נתונים

דרישות התפקיד :
• תואר אקדמי בתחומי דעת רלוונטיים (מדעי החברה, משפטים ,עבודה סוציאלית, ניהול, מדיניות ציבורית).
• ידע וניסיון בניהול והפעלת מתנדבים – חובה
• בעל ניסיון בתחום מיצוי הזכויות
• יכולת ניהולית מוכחת כולל: ניהול אנשים, ניהול משימות, ניהול תקציבים, ניהול צוות ועבודת צוות
• בעל/ת הבנה בעבודה באקוסיסטמה ארגוני, תפיסות והבנות מורכבות לעבודה בין-ארגונית ובין-אגפית בתוך הרשות המקומית: ניסיון בניהול שותפויות מורכבות, הכרות עם עבודה בין אגפית ובין ארגונית, במסגרת הרשות המקומית
• בעל/ת כלים/יכולת להטמיע ולהשריש בעבודתו הניהולית כלים ומיומנויות טכנולוגיות לניהול נתונים ומידע, עם תפיסה והבנת החשיבות להטמעת רכיב של ניהול מידע ונתונים, ידע וניסיון בעבודה מבוססת נתונים ובתהליכי הערכה ומדידה
• היכרות עם כלים טכנולוגים מגוונים ונכונות לעשות בהם שימוש
• ידע וניסיון ביזמות חברתית-קהילתית

תכונות ומאפיינים אחרים –

• מחזיק/ה בחיבור ערכי-אידאולוגי לתחום החברתי-קהילתי ולחשיבות מיצוי הזכויות
• בעל/ת מיומנויות תקשורת בין אישית גבוהות ומיומנויות תקשורת אמפטית
• בעל/ת יכולת עבודה תחת לחץ והסתגלות מהירה וגמישה לתנאי אי ודאות
• בעל/ת ראייה רחבה וכוללת
• אוהב/ת אדם ובעל אמונה בהם, ביכולותיהם ובכוחותיהם.

 

הליכי המיון למשרה

מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני וועדת בחינה.

מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה, יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם במועצה.

תפקיד זה מיועד לגברים ונשים כאחד

הערה : תינתן עדיפות לעובדי מועצה .

____________________________________________________________________

מועמדים מתאימים בלבד יפנו בצרוף טופס הגשת מועמדות, קו”ח, תעודות רלוונטיות , אישורי העסקה והמלצות למייל  [email protected]  או במסירה ידנית במח’ משאבי אנוש (בין השעות 08:30 עד 15.00) ולא יאוחר  מתאריך: 21/5/2023- שעה 14.00.

*מועמדים שלא יגישו את כל המסכמים הדרושים, לא יבואו כלל לדיון בוועדה.

*בקשות שיתקבלו לאחר המועד הנ”ל לא ייבחנו.

להורדת טופס הגשת מועמדות לחץ כאן

או לקבלם במשרדי המועצה מח’ כוח אדם

 

 

 

 

 

 

בכבוד רב,

מועצה אזורית נווה מדבר