מנהל/ת מחלקת שכר

סיווג: דרושים

מועד אחרון להגשה

מסמכי המכרז

מספר המכרז

‏‏‏‏‏‏‏‏מנהל/ת מחלקת שכר

סוג מכרז: פומבי מס’ 1/2023

היקף משרה: 100%

דרגת המשרה: מח”ר / הנדסאי 38-40 או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

כפיפות: גזבר רשות מקומית

תיאור תפקיד:

ניהול יחידת השכר, האמונה על תגמול עובדי הרשות בגין עבודתם.

תחומי אחריות:

 1. ניהול עובדי יחידת השכר.
 2. הוצאה לפועל של מדיניות שכר וזכויות העובדים ברשות.
 3. בקרה על מערך השכר ברשות.

 

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:

1.ניהול יחידת השכר

 • תכנון תכנית העבודה של היחידה, וויסות העבודה בין עובדי היחידה.
 • הנחיה והדרכה מקצועית של עובדי היחידה.
 • בקרה על עבודת עובדי היחידה.
 • ניהול קשר עם ספק שירותי המחשוב המפיק את תלושי השכר.
 • מתן מענה בנושא שכר להנהלת הרשות ולעובדיה.
 • מתן דוחות מבוקשים הנדרשים ע”י הרגולטורים השונים בתחום השכר.
 • ניהול ובקרה בכל הנוגע לחישובי פרישת העובדים.

 

2.הוצאה לפועל של מדיניות שכר וזכויות העובדים ברשות:

 • יצירת קשר ושמירה על קשר עם גורמי חוץ בכל מה שקשור לתנאים סוציאליים, לרבות אחריות להעברת תשלומים למוסד לביטוח לאומי, לקרנות פרישה, לקרנות השתלמות, לקופת גמל ולכל ארגון לניהול תגמולי עובדים.
 • אפיון השירותים הנדרשים מתוכנות השכר, ובחינת התאמתן לצרכי הרשות. כמו גם, הסבת מערכות השכר ברשות במידה ונדרש.
 • וידוא הפקת תלושי שכר בהתאם להוראות הדין הקיים.
 • בדיקה ופיקוח על תקינות של תלושי השכר ושל מרכיבי השכר.

 

3. בקרה על מערך השכר ברשות:

 • הפקת דו”חות בקרה ודיווחים תקופתיים לגזבר/ חשב מלווה.
 • ניתוח דו”חות תקופתיים והצגת הממצאים להנהלת הרשות.
 • הפקדת דו”חות בקרה חודשיים ושנתיים.
 • הדמיית תקציבי השכר למנהלי מחלקות, לגזברות ולראש הרשות לצורך קבלת החלטות בנושא עלויות שכר ותנאי רווחה.
 • ביצוע תחשיבי שכר ומתן מענה בכל נושאי השכר הסבוכים שעולים כתוצאה מתביעות משפטיות, בקרה חיצונית וכו’.

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • ייצוגיות והצגת תכנים אל מול גורמים ברשות ומחוצה לה.
 • שירותיות.
 • אפיון דוחות וניתוח נתונים במערכת במערכות BIשונות.
 • יכולות אנליטיות גבוהות.

 

השכלה:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע”ג.-2012.

או בעל תעודת יעוץ מס כולל רישיון.

או בעל תעודת יועץ פנסיוני כולל רישיון.

או בעל תעודת רו”ח בתוקף.

או תעודת סמיכות לרבנות (“יורה  יורה”) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות  שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)

 קורסים והכשרות מקצועיות:

סיים בהצלחה קורס חשבי שכר, המאושר ע”י לשכת רואי חשבון בישראל.

*** מועמדים המועסקים בתפקיד כחשב שכר ברשות מקומית לפחות 10 שנים, וברשותם תעודת חשב שכר רגיל, יתחייבו להשלים קורס חשב שכר בכיר תוך 24 חודשים מיום המינוי לתפקיד תעודה זו. עדכון שכרם בחוזה אישי יהווה תנאי לקידום השכר.

 

שפות: עברית ברמה גבוהה שפות נוספות בהתאם לצורך.

יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות האופיס ותוכנות שכר.

 

ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי, תעודת רו”ח בתוקף או השכלה תורנית כמוגדר לעיל: ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות המכרז, בתחום הכספים.

עבור הנדסאי רשום/ יועץ מס/ יועץ פנסיוני: ניסיון מקצועי של 4 שנים לפחות, שנרכש במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות המכרז, בתחום הכספים.

עבור טכנאי מוסמך– ניסיון מקצועי 5 שנים לפחות שנרכש במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום הכספים.

 

ניסיון ניהולי:

3 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

 

הליכי המיון למשרה:

מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני וועדת בחינה.

 

הזדמנות שווה ניתנת לאישה וגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

מועצה אזורית נווה מדבר מעודדת שילוב אנשים עם מוגבלויות העומדים בתנאי הסף לתפקיד ולהם תינתן עדיפות וזאת מכוח חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות התשנ”ח 1998, תיקון מס’ 15.

מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה, יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם במועצה.

 

מועמדים /ות מתאימים/ות העונים לדרישות הנ”ל מתבקשים /ות, למלא טופס מועמדות ולשלוח בצירוף קורות חיים, פירוט ניסיון קודם, תעודות והמלצות, למחלקת משאבי אנוש במועצה או למייל [email protected].

לחץ כאן להורדת טופס מועמדות

 

מועד אחרון להגשת מועמדות:  07.12.2023 בשעה 14:00

בקשות שיגיעו לאחר המועד הנ”ל לא ייבחנו.

מועמדים שלא יגישו את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שנדרשו בהתאם לדרישות המכרז, לא יבואו כלל לדיון בוועדה.