עובד סוציאלי תוכנית נושמים לרווחה

סיווג: דרושים

מועד אחרון להגשה

מסמכי המכרז

מספר המכרז

למועצה אזורית נווה מדבר דרוש עו”ס תכנית נושמים

תואר המשרה: עובד סוציאלי תוכנית נושמים לרווחה

היקף משרה : 100%

כפיפות : מנהל המחלקה לשירותים חברתיים או מי שהוסמך לכך על ידו .
תיאור המשרה:
– מרכז תוכנית נושמים לרווחה על פי כללי התוכניות במחלקה לשירותים חברתיים המובילה אגד מחלקות או במחלקה לשירותים חברתיים (עצמאית), שאינה באגד.

-מלווה את צוות התוכנית ומנחה אותו בכל הקשור למשימות העבודה הנדרשות.

-מאשר את המיפוי הראשוני של האוכלוסייה המשתתפת בתוכנית מקרב לקוחות המחלקה לשירותים חברתיים וליצירת הקשר עם העובדים הסוציאליים המטפלים במשפחות.

-מאשר את מיפוי השירותים הקיימים ברשות המקומית בתחום הרווחה, החינוך, מוקדי הקליטה, שיקום שכונות, תעסוקה ועוד, יוזם ומנהל את שיתופי פעולה בין הגורמים השונים לקידום האוכלוסייה המשתתפת בתוכנית.

-מרכז תקציב התוכנית, כולל טיפול במערך הדיווחים והתשלומים מול הרשות ומול המשרד ומנחה העובדים לעניין זה כאשר קיים אגד.

-אחראי לקיום ישיבות עבודה עם צוות התוכנית, לתיעוד תהליכי העבודה והתקדמותם ולמתן סיוע בפתרון בעיות שונות.

-אחראי לארגון פגישות של ועדת ההיגוי של התוכנית אחת לחודשים עד לשלושה חודשים בהתאם לכללי התוכנית, כולל: זימון של משתתפים מקומיים, שותפי תפקיד מנהל התוכנית במחוז, מפקח השרות ועוד…

-אחראי על איסוף הנתונים הנוגעים לטיפול במשפחות המשתתפות בתוכנית.

-מקיים מעקב אחרי התקדמות העבודה עם המשפחות (כולל בדיקת תיקי המשפחות על תכולתם).

-אחראי לארגון פגישות מדגמיות תקופתיות עם המשפחות, עם המלווה ובהתאם לצורך עם עו”ס המשפחה לצורך מעקב ובקרה.

-אחראי לדווח לגורמים בהנהלת התוכנית ובמשרד אודות התקדמות התוכנית ברשות.

-אחראי למיצוב התוכנית ברשות ובמחלקה, כולל דיווח למנהל המחלקה לשירותים חברתיים, לראשי הצוותים ולכלל עובדי המחלקה.

– אחראי לכתיבת תוכנית עבודה שנתית המבוססת על מדדים של תשומות, תפוקות ותוצאות.

– אחראי על כיום ההכשרות לצוות העובדים.

– אחראי על תאום העבודה של מלווה המשחות.

הערה: כאשר התוכנית מבוצעת באגד רשויות, מרכז התוכנית אחראי לכל האגד.

דרישות המשרה

  1. עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
  2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
  3. 3 שנות ניסיון בעבודה סוציאלית בתחום הטיפול במשפחות.

דרישות תפקיד מיוחדות:

דובר השפה הערבית – חובה

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

הליכי המיון למשרה

מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני מנהל משאבי אנוש והממונה הישיר

מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה, יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם במועצה.

—————————————————————————————–

מועמדים מתאימים בלבד יפנו בצרוף טופס הגשת מועמדות, קו”ח, תעודות רלוונטיות והמלצות

למייל  [email protected] עד לתאריך: 10.5.2023 שעה 14.00.

*מועמדים שלא יגישו את כל המסכמים הדרושים, לא יבואו כלל לדיון בוועדה.

*בקשות שיתקבלו לאחר המועד הנ”ל לא ייבחנו.

להורדת טופס הגשת מועמדות לחץ כאן

טלפון לברורים          -08/6208938,  08/6256579