מכרז שירותי תחזוקת חשמל ומיזוג אויר

סיווג: מכרזים

מועד אחרון להגשה

מספר המכרז

יש לשים לב למועדי המכרז:

 

מועד אחרון להגשת שאלות להבהרה – 14.8.23  עד השעה  12:00.

 

מועד אחרון להגשת הצעות –  28.8.23  ולא יאוחר מהשעה  12:00.