מרכז מתנדבים ברשות

סיווג: דרושים

מועד אחרון להגשה

מסמכי המכרז

מספר המכרז

סוג מכרז: חיצוני מס’ 6/2022

  • היקף משרה-70%
  • כפיפות: מנהל מח’ רווחה או למי שהוסמך על ידו.
  • דרוג- עובד סוציאלי מתח דרגות י’- ח’.
  • אקדמאי- מתח דרגות 39-37.

תיאור תפקיד:

 הכנת תוכניות עבודה שנתיות לקליטת מתנדבים, הדרכתם והפעלתם למחלקה לשירותים חברתיים ולמוסדות ממשלתיים וציבוריים בתחום השיפוט של הרשות המקומית.

תקצוב הפעילות, פרסומים והכנת דוחות בהתאם לנדרש.

ביטוח המתנדבים על פי הנחיות הביטוח הלאומי והעברת רשימות מתנדבים.

גיוס מתנדבים, ראיונם והתאמתם לתפקידים מתאימים, הכנת המתנדב לתפקיד, ליווי פעילות סדירה של המתנדבים, תגמול מתנדבים ואחריות כי ייתן ייעוץ מקצועי למתנדב במידת הצורך.

הגדרת תפקידים של מתנדבים לאוכלוסיות נזקקות בשיתוף עם העובדים במחלקה לשירותים חברתיים, ארגוני מתנדבים ומוסדות רווחה בתחום שיפוט הרשות המקומית.

הכנת תכנית עבודה שנתית שתכלול: פרויקטים התנדבותיים קיימים, הדרכת מתנדבים, תגמול מתנדבים , תקצוב הפעילות ההתנדבותית, פרסומים, והכנת דיווח סיכום בסוף כל שנת תקציב על הפעילות שנעשתה והעברתה ליחידה להתנדבות.

קיום קשר העם כל הארגונים וקבוצות המתנדבים הפועלים ברשות המקומית התחום הרווחה, ריכוז מידע ותאום פעילות בין הארגונים.

הכנת לשעת חירום של מערך המתנדבים, על פי אוגדן” משק לזמן חירום-אוגדן נהלים בינתחומי לרשות המקומית”. והפעלת מתנדבים על פי הנוהל בזמן חירום.

הכנת תוכניות לשילוב נושא ההתנדבות בקרב עובדי המחלקה לשירותים חברתיים כדי לערוך הדרכות לעובדים המקצועיים להפעלה נכונה של מתנדבים. ביטוח המתנדבים על פי הנחיות הביטוח הלאומי והעברת רשימות מתנדבים ליחידה למתנדבים.

ייזום פרויקטים התנדבותיים בשיתוף מנהל מחלקת הרווחה, הממונה המחוזית להתנדבות.

ייזום מבצעים לגיוס מתנדבים, תגמול מתנדבי, לאירוח עולים חדשים ובודדים בחגים, מבצעי התרמה ושותפות במבצעי היחידה להתנדבות.

דיווח שוטף לממונה המחוזי על פעילות מרכז מתנדבים, ביצוע מדיניות היחידה להתנדבות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

דרישות התפקיד:

עובד סוציאלי רשום בפנקס העובדים הסוציאליים או אקדמאי בוגר מדעי החברה או הרוח או מורה מוסמך.

רצוי ניסיון של שנה בעבודה בשירות הרווחה.

העובד יחויב להשתתף בהשתלמויות וקורסים בתחום תפקידו.

כישורים נוספים

שפות: ידיעת השפה הערבית חובה

יכולת ארגון ותכנון, אמינות ומהימנות אישית, יחסי אנוש טובים.

הערה:

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד

הליכי המיון והצופיים למשרה

  • מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני וועדת בחינה.
  • מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה. יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.
  • בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם במועצה.
  • מועמדים /ות מתאימים/ות העונים לדרישות הנ”ל מתבקשים /ות, למלא טופס מועמדות ולשלוח בצירוף קורות חיים, פירוט ניסיון קודם, תעודות והמלצות, למחלקת משאבי אנוש במועצה או למייל [email protected]
  • טופס מועמדות ניתן להוריד מאתר מועצה אזורית נווה מדבר
  • מועד אחרון לקבלת הצעות: 24.11.2022