עובד/ת מינהל וזכאות באגף הרווחה

סיווג: דרושים

מועד אחרון להגשה

מסמכי המכרז

מספר המכרז

עובד/ת מינהל וזכאות באגף הרווחה

 

מכרז פנימי / חיצוני מס’ :6/2023

היקף המשרה:

דרוג : מנהלי/ מח”ר בהתאמה

דרגה: 7 – 9 או 37 – 39 בהתאמה.

כפיפות: מנהלת אגף הרווחה והקהילה או מדריך ראש צוות

אחוז משרה : 75% עובד זכאות + 25% מזכירות

 

ג. תיאור התפקיד

 • חישוב הזכאות וכל סוגי העזרה המגיעים לפונה והעברתם לאישור הממונה.
 • הסברת כללי הזכאות ונוהלי הפניה לקבלת עזרה לכל דורש והדרכתו בהשגת המסמכים ומימוש זכויותיו, אחריות לביצוע החלטות הזכאות ולבדיקה חוזרת.
 • בדיקת הכנסות הפונה ומצבו הרפואי ע”י איסוף מידע מכל מקור שהוא: ביטוח לאומי, מקומות עבודה , משרד הרישוי וכו’.
 • חישוב וקביעת הסכומים והשיעורים להם זכאי הפונה, בהתאם להוראות משרד העבודה והרווחה מעביר את מסקנותיו לאישור מנהל מנהל המחלקה או מי שהוסמך על ידו. העובד אחראי לביצוע ההחלטות של הזכאות ולאישורן מחדש בהתאם להוראות .
 • העובד יזום ביצוע חקירות כלכליות לגבי פונים שאין מידע ברור על הכנסתם באמצעות מנהל המחלקה
 • העובד מיישם את ההחלטה על ידי מתן תשובה לפונה מדווח למערכת המיכון (כאשר התשובה חיובית )ו /או מכין הוראת תשלום לביצוע על ידי הרשות, מפנה את תשומת לב העו”ס לבעיות הדורשות טיפול והמתגלות בעת מגעיו עם הפונה .
 • העובד מדווח דיווח חודשי בנושא כח אדם .
 • מעקב שוטף אחר ביצוע התקציב ומדווח, לפחות אחת לחודש, לממונה עליו, על ההוצאות החודשיות, על פתרונות בפועל ועל המשמעויות של הנתונים להחלטת הממונה ( שינוי בקצב הוצאות , וויסות בין צוותים או בין עובדים ,בקרה על ההוצאות ועוד )
 • ביצוע משימות נוספות ככל שיידרש להן.
 • העובד אחראי לביצוע שירות מזכירות ובהם : ניהול הארכיב, מיון דואר נכנס וניתובו , מעקב אחרי תשובות לפניות מיוחדות, מעקב אחר ביצוע פעולות לפי הוראות מנהל המחלקה , ארגון מפגשים בצוותים , קביעת פגישות לסגל המנהלי , ועדכון יום יומי של לוח איכון עובדים ,משלוח דואר ( לרבות הפצת המחאות ), ניהול קופה קטנה ,ניהול מגנזה , עדכון אוגדן התע”ס של מנהל המחלקה ,דיווחים בנושאים מיוחדים כגון :(חונכות ,סומכות ) .

 

ד. דרישות התפקיד:

 השכלה: תעודת בגרות מלאה, עדיפות לבעלי/ות תואר אקדמי.

ניסיון מקצועי: עדיפות לבעלי ניסיון בשירותי רווחה מוניציפאליים או הנה”ח.

כישורים אישיים: יכולת התבטאות וניסוח בכתב ובע”פ, יכולת עבודה בצוות, יחסים בינאישיים טובים.

דרישות תפקיד מיוחדות: תעודת סיום קורס לעובדי מנהל וזכאות או לחילופין המועמד ייצא  לקורס לעובדי מנהל וזכאות ויסיימו בהצלחה. גמישות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות כולל חובת התייצבות לעבודה במצבי חירום בהתאם לצורך, נסיעות בתפקיד, ייצוגיות בפורומים מקצועיים, בקיאות בעבודה עם מחשב.

 

______________________________________________________________

מועמדים מתאימים בלבד יפנו בצרוף טופס הגשת מועמדות, קו”ח, תעודות רלוונטיות , אישורי העסקה והמלצות למייל  [email protected]  או במסירה ידנית במח’ משאבי אנוש  (בין השעות 08:30 עד 15.00) ולא יאוחר  מתאריך: 12.5.2023 -שעה 14.00.

*מועמדים שלא יגישו את כל המסכמים הדרושים, לא יבואו כלל לדיון בוועדה.

*בקשות שיתקבלו לאחר המועד הנ”ל לא ייבחנו.

לחץ כאן להורדת טופס הגשת מועמדות  

או לקבלם במשרדי המועצה מח’ משאבי אנוש

 • תנתן עדיפות לעובדי המועצה.