הזמנה להיכלל במאגר יועצים של המועצה האזורית נווה מדבר

סיווג: קול קורא

מועד אחרון להגשה

מספר המכרז