תוכנית שנתית לאנשים עם מוגבלויות

סיווג: דרושים

מועד אחרון להגשה

מסמכי המכרז

מספר המכרז

מועצה אזורית נווה מדבר מזמינה את תושביה לעיין בקובץ תוכנית שנתית לאנשים עם מוגבלויות ולעקוב אחר מכרזים שמתפרסמים באתר.