ביקור שר התרבות והספורט במועצה | زيارة وزير الثقافة والرياضة الى المجلس