ימים ושעות קבלה במועצה לקבלת אישורי תושבות למס

תושבים יקרים,

להלן ימים ושעות קבלה במועצה לקבלת אישורי תושבות למס:

ימי א’ בין השעות 08:00-12:00

ימי ד’ בין השעות 12:00-15:00

יש להגיע עם:

  • תעודת זהות וספח המעידים על מגורים בתוך ישוב קו כחול לפחות שנה.
  • בעלי שעון מים – חשבון מים אחרון
  • הורים לילדים הלומדים בבתי ספר או גנים של המועצה, יש להביא אישור לימודים מהמוסד החינוכי או אישור רישום ממחלקת גנים של המועצה
  • כרטסת ארנונה לתושבים שנשלחו אליהם שומות ארנונה (ניתן לקבל ממחלקת גבייה במועצה).
  • תושבים שלא מקבלים עדיין שומות ארנונה – יש להגיע למועצה לאישור מגורים בתוך קו כחול בהצהרה.

בעלי שעון מים – חשבון מים אחרון
הורים לילדים הלומדים בבתי ספר או גנים של המועצה, יש להביא אישור לימודים מהמוסד החינוכי או אישור רישום ממחלקת גנים של המועצה
כרטסת ארנונה לתושבים שנשלחו אליהם שומות ארנונה (ניתן לקבל ממחלקת גבייה במועצה).
תושבים שלא מקבלים עדיין שומות ארנונה – יש להגיע למועצה לאישור מגורים בתוך קו כחול בהצהרה.

האישור יונפק רק לבעליו ובנוכחותו בלבד.

לא יונפק אישור ללא המסמכים הנדרשים, כמפורט.

המועצה איננה מתחייבת להנפיק אישור שלא בשעות ובימי הקבלה.