הודעה על יציאה לחופשה ותשלומי שכר בתקופת משבר הקורונה