פיצויים לנזק ישיר

*שימו לב, חקלאים ששטחם ורכושם נפגע בפעולות איבה/מלחמה, זכאים להגיש תביעה לרשות המיסים*

🟢 מדינת ישראל נטלה על עצמה בחקיקה לפצות את תושביה על נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו כתוצאה ממעשי איבה או פעולות מלחמה שונות.
🟢 חשוב לשים לב, יש להודיע תוך שבועיים על הנזק ותביעה לפיצויים תוך שלושה חודשים מיום הנזק.
🟢 לפרטים נוספים והגשת ההתביעה >> https://www.gov.il/he/Departments/news/ironswordscompensation