פרוטוקול ועדת שלושה לבחירת זוכה מבנה רב תכליתי אבו תלול

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע