מכרז פומבי ל-4 מגרשים בייעוד לתעשייה קלה ומלאכה באזור תעשייה אבו קרינאת

סיווג: מכרזים

מועד אחרון להגשה

מסמכי המכרז

מספר המכרז