חניית מבנה המועצה, פרסום להקלה..

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המרחבית לתכנון ובניה “אבו בסמה”

הקלה מהוראות לעניין החניה – “חניה במגרשים המצויים בייעודים השונים תיהיה בתחום המגרשים בהתאם לתקן החניה הארצי התקף בעת מתן היתר בניה”.

לצפיה בקובץ ההודעה בעברית – לחץ כאן

לצפיה בקובץ ההודעה בערבית – לחץ כאן